İletişim

Tel: +90 (312) 305 11 95

Belgeç (faks): +90 (312) 311 23 98

E-posta: pediatri@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı