Nöroloji

Prof.Dr.Yavuz Renda ve Prof.Dr.Kalbiye Yalaz’ın ABD’den dönüşleri ile 1963’te kurulan Çocuk Nöroloji Ünitesi’ne sonradan Prof.Dr.Emire Özdirim de katılmıştır. Ülkemizin ilk geniş kapsamlı hizmet ve yan dal ihtisası veren akademik Çocuk Nörolojisi kuruluşu olarak bilinmektedir. Buradan yetişenlerin oluşturduğu nüve ve etkilerin sonucu olarak ‘Hacettepe ölçütleri’ tüm ülkeye yayılmıştır. 1973 yılında yan dal olarak tescil edilmiştir. Ünitemiz 2012 yılında Bilim Dalı olarak yeni kimliğine kavuşmuştur. Bölümümüz öğretim üyeleri Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği ve Türkiye Çocuk Nörolojisi Vakfı’nın kurucu üyeleridir.

Bilim Dalı’nın akademik ilgi alanlarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  1. Epilepsi: Hastaların akut ve kronik dönemde izlemi, tedavi protokolleri, dirençli epilepsiler, video-EEG monitörizasyon ve epilepsi cerrahisi konularında ülkemizde öncüdür. Bu program, diğer üniversitelerden gelen genç araştırıcılara da açıktır.
  2. Nöromusküler hastalıklar: Tanı, tedavi, danışma, yeni hastalıkların tanınması ve son zamanlarda moleküler tedaviler konularında deneysel çalışmaları ile öne çıkmaktadır. Bu alanda ulusal ve uluslararası ve diğer birçok disiplin/ dal ile birlikte çalışılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı oluşturulmuştur.
  3. Nörodejeneratif/ Nörometabolik hastalıklar: Bilim Dalımız bu grup hastalıklar için de bir referans merkezidir. Kalıtsal metabolik hastalıklar, organik asidemiler, mitokondriyal ve lizozomal hastalıklar alanlarında çok sayıda araştırma ve tez yapılmıştır. Kistik vakuolize megalensefali ile giden bazı formların temeli bölümümüzce tanımlanmıştır.
  4. Nöroimmünoloji: Yıllar önce geleneksel olarak SSPE ile başlayan ve sonra demiyelinizan hastalıklarla devam eden bu alt grup son yıllarda paraneoplastik ve limbik hastalıklarla da ilgilenmeye başlamıştır.
  5. Gelişimsel nöroloji: Denver gelişimsel tarama testi (DGTT) ile kez 1981 yılında ülkemizde uyarlanmış ve bunun pratiğe yansıması 1983’te olmuştur. Bölümümüzde gerçekleşen bu uygulama günümüzde tüm ülkeye yayılmıştır. Yıllık çok sayıda ve yerinde verilen DGTT ve “gelişimde erken tanı” kursları ile yaygın ve örgün eğitim sağlanmaya devam edilmektedir.
  6. Serebral palsi (SP): Hizmet ve akademik amaçlı olarak  hastalar multidisipliner olarak değerlendirilmekte ve ortak toplantılarda gereksinimleri tartışılmakta, kongre ve seminerler düzenlenmektedir.

Haftalık program: Temel olarak öğle saatlerine kadar eğitim, araştırma toplantıları, vaka sunumu ve makale saatleri yapılmakta, hastalara ayrılan süreler öğleden sonraki dilimlerde gerçekleşmektedir. Servis viziti hafta sonları dahil her gün olmaktadır. Diğer düzenli toplantılarımız şu şekildedir; Pazartesi: SP konseyi, Nöro-Onkoloji toplantısı, Salı: Dirençli epilepsi konseyi, haftalık  bilimsel seminer, Çarşamba: Nöroloji-Nöroşirurji ortak toplantısı, Perşembe: Haftalık vaka sunumu ve makale saati (genelde dış merkezlerden gelen öğretim üyeleri ile birlikte), Cuma: Nöromüsküler klinik-patoloji saati

Yayınlar ve ödüller: Bilimsel makalelerin yanında çok sayıda kitap ve kitap bölümü yazılmıştır. Denver Gelişimsel Tarama Testi II ile ilgili tüm eğitim malzemesi bölümümüzden üretilmiştir. Öğretim üyelerimiz, Bayındır Tıp Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görülmüşlerdir. Ayrıca uluslararası mesleki kuruluşlarda yönetimde görev almışlardır. Bir üyemiz Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli üyesidir.

Mevcur Akademik Kadromuz: Prof.Dr.Dilek Yalnızoğlu (Bilim Dalı Başkanı), Prof.Dr.Meral Topçu, Prof.Dr.Banu Anlar, Prof.Dr.Haluk Topaloğlu, Prof.Dr.Göknur Haliloğlu, Yrd. Doç. Dr. Bahadır Konuşkan.

Emekli Olan Hoclarımız: Prof.Dr.Kalbiye Yalaz, Prof.Dr.Yavuz Renda, Prof.Dr.Emire Özdirim, Prof.Dr.Güzide Turanlı.

Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri: Uzm.Dr.Bahattin Sayınbatur, Uzm.Dr.İbrahim Halil Öncel, Uzm.Dr.Mesut Güngör,

Yan Dal Uzmanlık Alanlar: Prof.Dr.Vildan Baytok, Prof.Dr.Sabiha Aysun, Prof.Dr.Ayten Yakut, Prof.Dr.Erdal Gökçay, Prof.Dr.Meral Topçu, Prof.Dr.Banu Anlar, Prof.Dr.Haluk Topaloğlu, Prof.Dr.Kıvılcım Gücüyener, Prof.Dr.Ayşe Serdaroğlu, Prof.Dr.Güzide Turanlı, Doç.Dr.Gülşen Köse, Prof.Dr.Haydar Ali Taşdemir, Uzm.Dr.Gökhan Aktan, Prof.Dr.Dilek Yalnızoğlu, Prof.Dr.Müjgan Sönmez, Prof.Dr.Ercan Demir, Prof.Dr.Hüseyin Tan, Prof.Dr.Nimet Kabakuş, Yrd.Doç.Dr. Mine Cinbiş, Uzm.Dr.Aydan Değerliyurt, Prof.Dr.Göknur Haliloğlu, Doç.Dr.Serdal Güngör, Doç.Dr.Akgün Ölmez, Uzm.Dr.Ülkühan Kaya, Yrd.Doç.Dr. Bahadır Konuşkan, Uzm.Dr.Çiğdem Genç Sel, Uzm.Dr.Elif Acar Arslan.

1998 yılında yan dal uzmanlık öğrencimiz Dr. Anıl Apak’ı bir trafik kazasında kaybettik. Tanrıdan rahmetini esirgememesini diliyoruz.

Psikolog ve Hemşirelerimiz: Bizimle birlikte çalışan ve desteklerini sürdüren psikologlarımız Shirley Epir, Lale Vanlı, Nilhan Sezgin, Rafiye Dizmen, Demet Genç, Emel Erdoğan ve Gökçen Düzgün’e teşekkürü borç biliriz. Bu uzun süreç içinde Yük. Hem. Fatma Dinler, Yük. Hem. Reyhan Kantemir ve Yük. Hem. Leyla Şeker hep bizimle idiler.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı